Logo Ericsson świadectwem technologicznego rozwoju

Ulica Zielna z gmachami polsko-szwedzkiej PAST na akwareli sprzed 1936 roku
PASTa - studzienka telefoniczna - fot Ericsson

Logo Ericsson świadectwem technologicznego rozwoju

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications