Ericsson Mobility Report – wdrożenie 5G na świecie niezagrożone sytuacją geopolityczną i spowolnieniem gospodarczym

Ericsson Mobility Report – wdrożenie 5G na świecie niezagrożone sytuacją geopolityczną i spowolnieniem gospodarczym

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications