10 najważniejszych trendów konsumenckich: życie w przyszłości dotkniętej zmianami klimatu

Ericsson ConsumerLab

10 najważniejszych trendów konsumenckich: życie w przyszłości dotkniętej zmianami klimatu

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications