5G przyspieszy inteligentny rozwój obszarów wiejskich

5G przyspieszy inteligentny rozwój obszarów wiejskich

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk