Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019

Podsumowanie trzeciego kwartału:

- Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 57.1 (53.8) mld SEK. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych wzrosła o 3% dzięki silnemu wzrostowi w Ameryce Północnej i Azji Północno-Wschodniej. Zgłoszona sprzedaż wzrosła o 6%.

- Na przychód operacyjny wpłynęły rezerwy na koszty w wysokości 1,2 mld USD (11,5 mld SEK), które dotyczą zakończenia dochodzeń SEC i DOJ w USA oraz zwrotem kosztów zabezpieczenia społecznego w wysokości 0,9 mld SEK, określanych w raporcie jako „pozycje

wpływające na porównywalność”.

- Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mld SEK (11,4% marży operacyjnej), z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych i pozycji mających wpływ na porównywalność. Raportowany dochód operacyjny wyniósł -4,2 mld SEK (3,2).

- Marża brutto, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 37,8% (36,9%). Wyniki w dziale Managed Services, Digital Services i Networks poprawiły się. Zgłoszona marża brutto wyniosła 37,7% (36,5%).

- Zysk netto wyniósł -6,9 (2,7) mld SEK, na co negatywnty wpływ miały pozycje wpływające na porównywalność.

- Wolne przepływy pieniężne, bez fuzji i przejęć, wyniosły 5,5 mld SEK (0,7). Środki pieniężne netto wzrosły do 37,4 mld SEK (32,0).

Informacje dla inwestorów:

Strategia biznesowa firmy Ericsson pozostaje niezmienna, firma koncentruje się na kolejnych celach finansowych:

- Sprzedaż na poziomie 230–240 mld SEK w 2020 roku (poprzednio 210-220 mld SEK), bazując na kursie waluty SEK / USD w wysokości 9.50.

- Docelowa marża operacyjna w 2020 roku, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, pozostaje niezmieniona i wynosi > 10% sprzedaży. Obejmuje to ciągły rozwadniający wpływ kontraktów strategicznych, początkowo wyższy poziom kosztów dla nowo wprowadzonych produktów 5G oraz korektę targetów dla segmentu Emerging Business i Other do -1,5 do -2,0 mld SEK (wcześniej rentowność).

- Marża operacyjna na rok 2022 w wysokości 12-14% (poprzednio > 12%), z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych. Ambicją firmy jest  wzrost szybszy wzrost względem rynku, wykorzystując inwestycje i R&D jako dźwignię finansową. 

Pełny raport: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/10/ericsson-reports-third-quarter-results-2019 

mld SEK  Q3
2019
Q3
2018

 

 

RdR
zmiana

 

Q2
2019
KdK
zmiana
Styczeń-Wrzesień
2019
Styczeń-Wrzesień
2018
Sprzedaż netto 57.1 53.8 6% 54.8 4% 160.8 147.0
 Wzrost sprzedaży skorygowany o porównywalne jednostki i walutę - - 3% - - - -
Marża brutto 37.7% 36.5% - 36.6% - 37.5% 35.2%
Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacjii 37.8% 36.9% - 36.7% - 37.6% 36.5%
Przychód operacyjny (strata) -4.2 3.2 - 3.7 - 4.4 3.1
Marża operacyjna -7.3% 6.0% - 6.8% - 2.8% 2.1%
Przychód operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i porównywalnych jednostek 6.5 3.8 71% 3.9 68% 14.0 6.7
Marża operacyjna z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i porównywalnych jednostek 11.4% 7.0% - 7.0% - 8.7% 4.6%
Zysk netto (strata) -6.9 2.7 - 1.8 - -2.6 0.2
EPS w SEKach -1.89 0.83 - 0.51 - -0.67 0.01
Przepływy pieniężne bez M&A 5.5 0.7 - 2.2 147% 11.8 1.3
Przepływy pieniężne 37.4 32.0 17% 33.8 11% 37.4 32.0

 

 O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk