Technologia 5G: bezpieczeństwo i zdrowie

Technologia 5G: bezpieczeństwo i zdrowie

Komponenty składające się na sieć 5G - czy to urządzenia mobilne, czy też stacje bazowe - spełniają te same normy bezpieczeństwa, jakie mają zastosowanie w stosunku do obecnych sieci.

5G jest kolejnym krokiem w ewolucji komunikacji mobilnej

Najważniejszym celem sieci 5G jest zapewnienie zasięgu w dowolnym miejscu - wszystkim urządzeniom, które mogą być podłączone do sieci. Technologia 5G pozwoli na wdrożenie wielu nowych rozwiązań i umożliwi eksploatację inteligentnych domów, systemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury krytycznej, procesów przemysłowych oraz pozwolą na ultraszybkie transmisje multimedialne. Nowa technologia przyspieszy rozwój Internetu Rzeczy.

Sieci 5G będą oferowały znacznie więcej możliwości niż rozwiązania poprzednich generacji

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez nowe funkcjonalności, sieci 5G będą musiały oferować znacznie więcej niż poprzednie rozwiązania stosowane w komunikacji mobilnej. Przykładem mogą być bardzo duże szybkości przesyłu danych, niezwykle niskie opóźnienia, ultrawysoka niezawodność, duża wydajność energetyczna oraz zdolność do obsłużenia znacznie większej liczby urządzeń znajdujących się na tym samym obszarze.

Komunikacja w sieciach 5G odbywa się z wykorzystaniem fal radiowych

Podobnie jak w przypadku sieci komórkowych poprzednich generacji, urządzenia mobilne komunikują się ze stacjami bazowymi, wysyłając i odbierając fale radiowe czy też pole elektromagnetyczne.

Sieci 5G będą wykorzystywać nową technologię radiową i nowe zakresy częstotliwości

Sieci 5G będą polegać na stosowanej obecnie technologii 4G LTE, lecz wprowadzone zostaną również innowacyjne rozwiązania z zakresu transmisji radiowych, pozwalające operatorom oferować o wiele więcej możliwości wykorzystania infrastruktury. Aby zwiększyć pojemność sieci komórkowych i umożliwić bardzo szybki przesył danych, sieci 5G będą korzystać w komunikacji mobilnej z rozszerzonego pasma częstotliwości. Oznacza to nowe zakresy poniżej 6 GHz, a także wyższe częstotliwości osiągające nawet 100 GHz.

Aby poprawić wydajność, sieci 5G będą korzystały z technologii formowania wiązki radiowej

Aby sprostać wymaganiom zwiększonej wydajności, stacje bazowe sieci 5G będą wykorzystywały wiele różnych anten. Dzięki zestawom składającym się nawet z setek małych anten, stacje bazowe będą mogły skupić transmisję fal radiowych w taki sposób, by zmaksymalizować siłę sygnału odbieranego przez urządzenia mobilne. Takie rozwiązanie jest nazywane formowaniem wiązki lub MIMO. Dzięki tej technologii moc nadawanego sygnału może nadal być niska, a tym samym poziom ekspozycji na fale radiowe pozostanie na poziomie zbliżonym do znanego z poprzednich sieci - pomimo znacznej poprawy wydajności.

Poziom ekspozycji będzie niższy od wartości dozwolonych międzynarodowymi normami

Moc sygnału radiowego nadawanego przez infrastrukturę 5G będzie podobna lub niższa niż moc stosowana w obecnych sieciach. Urządzenia 5G zostaną zaprojektowane i przetestowane w taki sposób, by spełniać obowiązujące limity dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Stacje bazowe 5G będą rozmieszczone w taki sposób, by poziom promieniowania w domach i na terenach publicznych był zdecydowanie niższy od dopuszczalnego.

W razie potrzeby dostęp do urządzeń będzie ograniczony

W obecnych sieciach dopuszczalne poziomy ekspozycji mogą być osiągane w pobliżu sieci bazowych. Anteny są montowane w taki sposób, by nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu. Wielkość takiego wyłączonego z użytku obszaru różni się od kilku centymetrów dla małych anten stosowanych wewnątrz budynków, do kilku metrów dla anten montowanych na masztach lub na dachach. Poziom ekspozycji na promieniowanie maleje gwałtownie wraz ze wzrostem odległości od anteny - aż do wielkości zdecydowanie niższych od dozwolonych limitów, odnotowywanych w miejscach zamieszkanych przez ludzi.

Wielkości ekspozycji są określane przez niezależne organizacje

Niezależne organizacje eksperckie określiły wielkości ekspozycji na fale radiowe w oparciu o wieloletnie badania. Odpowiednie limity, ustalane z dużym marginesem bezpieczeństwa, są określane między innymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Komponenty składające się na sieć 5G - czy to urządzenia mobilne, czy też stacje bazowe - będą spełniać te same normy bezpieczeństwa, jakie mają zastosowanie w stosunku do obecnych sieci.

Komunikacja mobilna nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza, że: „żadne zgromadzone do tej pory dowody nie wskazują na występowanie niekorzystnych krótko- lub długoterminowych skutków zdrowotnych wywołanych sygnałami radiowymi emitowanymi przez stacje bazowe”, oraz że „w ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono znaczną ilość badań mających na celu ocenę potencjalnego zagrożenia dla zdrowia powodowanego przez telefony komórkowe. Do tej pory nie zidentyfikowano żadnych negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych przez korzystanie z telefonów komórkowych” (Informator WHO Nr 304 oraz Nr 193)

 Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk