Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2019

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2019

Podsumowanie pierwszego kwartału:

  • Sprzedaż wyniosła 48,9 mld SEK (43,4). Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i walutę wzrosła o 7% dzięki silnemu wzrostowi w Ameryce Północnej. Odnotowana sprzedaż wzrosła o 13%.
  • Marża brutto wyniosła 38,4% (34,2%), na co wpływ miał rozwój w segmencie Networks i Managed Services. 
  • Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mld SEK (-0,3), a marża operacyjna wyniosła 10,0% (-0,7%). Zysk operacyjny, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych w wysokości -0,2 mld SEK oraz pewnych dodatnich pozycji jednorazowych [1] w wysokości 1,6 mld SEK wyniósł 3,5 mld SEK, co stanowi marżę operacyjną w wysokości 7,2%.
  • Zysk netto wzrósł do 2,4 mld SEK (-0,7)
  • Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A wyniosły 4,1 mld (0,7). Środki pieniężne netto wyniosły 36,1 mld SEK (35,6).
  • 51% MediaKind zostało zbyte dnia 1 lutego 2019 roku. Oczekuje się, że nabycie anten i filtrów od Kathrein zamknie 3 kwartał.

mld SEK

1 kwartał
2019 r.

2 kwartał
2018 r.

Zmiana r/r

4 kwartał
2018 r.

Zmiana k/k

Sprzedaż netto

48,9

43,4

13%

63,8

-23%

Wzrost sprzedaży dla porównywalnych jednostek i waluty  

- 

- 

7% 

- 

- 

Marża brutto

38,4%

34,2%

-

25,7%

-

Zysk operacyjny (strata)

4,9

-0,3

-

-1,9

-

Marża operacyjna

10,0%

-0,7%

-

-2,9%

-

Zysk netto (strata)

2,4

-0,7

-

-6,5

-

Rozwodniony zysk na akcję w SEK

0,70

-0,25

-

-1,99

-

Zysk na akcję (nie uwzględniony w MSSF) w SEK [2]

0,80

0,11

-

-0,77

-

Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A

4,1

0,7

-

3,0

37%

Przepływy pieniężne netto na koniec okresu

36,1

35,6

2%

35,9

1%

Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 

38,5% 

35,9% 

- 

32,0% 

- 

Zysk operacyjny (strata) z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 

5,1 

0,9 

- 

2,6 

99% 

Marża operacyjna z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 

10,4% 

2,0% 

- 

4,0% 

- 

[1] Określone pozycje jednorazowe obejmują; zysk kapitałowy związany ze zbyciem 51% MediaKind (0,7 mld SEK), zbyciem niektórych aktywów w Red Bee Media (0,1 mld SEK) oraz rozwiązaniem wcześniejszej rezerwy na utratę wartości należności handlowych po dokonaniu płatności przez klienta (0,7 mld SEK).

[2] Rozwodniony zysk na akcję, z wyłączeniem amortyzacji i odpisów aktualizacyjnych dla nabytych wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych.  Potencjalne akcje zwykłe nie są uwzględniane, jeśli ich konwersja na akcje zwykłe zwiększyłaby zysk na akcję.

Wartości nie występujące w MSSF są uzgadniane w oparciu o najbardziej bezpośrednio możliwe do uzgodnienia pozycje w sprawozdaniu finansowym na końcu tego sprawozdania.O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk