Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku

Podsumowanie drugiego kwartału

  • Sprzedaż spadła o 8% r Sprzedaż dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się o 13% rdr. Prognozy dla sprzedaży RAN w 2017 r. wskazują na wysoki jednostkowy spadek procentowy w porównaniu z poprzednim szacunkiem od -2% do -6%.
  • Marża brutto wyniosła 27,9% (32,3%). Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 29,8% (33,2%).
  • Zysk operacyjny wyniósł -1.2 mld SEK. Zysk operacyjny nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych wyniósł 0.3 mld SEK – spadek rdr we wszystkich sektorach.
  • Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks) wyniosła 7%. Marża operacyjna bez uwzględnienia opłat restrukturyzacyjnych spadła o 10% (13%) głównie z powodu utrzymującego się spadku sprzedaży oprogramowania.
  • Na zysk operacyjny w segmencie IT & Cloud negatywnie wpłynęła niewielka kapitalizacja kosztów rozwoju QoQ i rdr.
  • Ze względu na obecną sytuację na rynku przyspieszone zostaną działania mające na celu redukcję kosztów – redukcja co najmniej 10 mld SEK do połowy 2018 r.
  • Firma dostrzega zwiększone ryzyko dalszych zmian rynkowych oraz projektowych szacując negatywny wpływ na zysk operacyjny w wysokości 3-5 mld SEK na kolejne 12 miesięcy.
  • Ze względu na technologię oraz portfolio, kapitalizacja kosztów zostanie obniżona. Szacuje się, że wpłynie negatywnie na zysk operacyjny w drugiej połowie 2017, w wysokości 2,9 mld SEK, bez wpływu na środki pieniężne.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 0 (-0.7) mld SEK.

SEK
(w miliardach)

Q2 2017

Q2 2016

Zmiana (rdr)
Q2 2016
Q2 2017

Q1 2017

Zmiana (kdk)

Sprzedaż netto

49.9

54.1

-8%

46.4

8%

Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek

-

-

-13%

-

9%

Marża brutto

27.9%

32.3%

-

13,9%

-

Zysk operacyjny

-1.2

2.8

-145%

-12.3

-90%

Marża operacyjna

-2.5%

5.1%

-

-26.6%

-

Zysk netto

-1.0

1.6

-164%

-10.9

-91%

EPS (Non-IFRS), SEK 1)

0.17

0.83

-80%

-2.42

-107%

Cash Flow z działalności operacyjnej

0.0

-0.7

-100%

-1.5

-100%

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

24.0

21.0

14%

28.3

-15%

 1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji

Pełny raport Q2O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk