Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku.

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku.

  • Sprzedaż spadła o 11% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 16% rdr, głównie z powodu mniejszych przychodów związanych z IPR, które wyniosły 2 mld SEK (3,8).
  • Rezerwy i korekty związane z pewnymi umowami w wysokości -8,4 mld SEK, odpisy aktualizujące aktywa (-3,3 mld SEK) oraz opłaty restrukturyzacyjne (-1,7 mld SEK) zostały ujęte w raporcie za pierwszy kwartał, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 28 marca 2017.
  • Marża brutto wyniosła 13,9%. Skorygowana1 marża brutto zmalała do 30,5% (33,9%), głównie z powodu mniejszych przychodów związanych z IPR.
  • Zysk operacyjny wyniósł -12,3 mld SEK. Skorygowany1 zysk operacyjny spadł do poziomu 1,1 mld (4,1) SEK głównie z powodu niższej sprzedaży oraz niższej marży brutto.
  • Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks) wyniosła -2%. Skorygowana1 marża operacyjna utrzymała się na poziomie 12%, pomimo mniejszych przychodów związanych z IPR.
  • Zysk operacyjny w segmencie IT & Cloud wyniósł -9 mld SEK. Skorygowany1 zysk operacyjny zmniejszył się znacząco rdr. Podjęte zostały działania mające na celu poprawę wyników w tym obszarze.
  • Zysk operacyjny w segmencie Media wyniósł -2,8 mld SEK. Skorygowany1 zysk operacyjny zmniejszył się znacząco rdr. Opracowywana jest strategia rozwoju tego obszaru.

1 Restrukturyzacje, odpisy aktualizujące aktywa, jak również rezerwy oraz korekty związane z pewnymi projektami wywarły negatywny wpływ na wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Kwoty po wyłączeniu tych wartości są oznaczone jako "skorygowane".

SEK 
(w miliardach)

Q1 2017

Q1 2016

Zmiana (rdr)

Q4 2016

Zmiana (kdk)

Sprzedaż netto

46,4

52,2

-11%

65,2

-29%

Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek

-

-

-16%

-

-29%

Marża brutto

13,9%

33,3%

-

26,1%

-

Zysk operacyjny

-12,3

3,5

-

-0,3

-

Marża operacyjna

-26,6%

6,7%

-

-0,4%

-

Zysk netto

-10,9

2,1

-

-1,6

 -

Zysk rozwodniony na akcję, SEK

-3,29

0,60

-

-0,48

 -

EPS (Non-IFRS), SEK*

-2,42

0,87

-

0,62

-

Cash Flow 
z działalności operacyjnej

-1,5

-2,4

-35%

19,4

 -108%

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

28.3

36.5

-22%

31,2

-9%

 Pełny raportO firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk