Ericsson pomaga neutralizować skutki trzęsienia Ziemi w Nepalu.

teaser.jpg

Ericsson pomaga neutralizować skutki trzęsienia Ziemi w Nepalu.

Specjalnie wyszkolony zespół pracowników firmy Ericsson został wysłany na teren dotknięty trzęsieniem ziemi w Nepalu. Razem z pozostałymi członkami UN Emergency Telecom Cluster będzie pracował nad przywróceniem łączności na tym obszarze, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej kolejnym ekipom ratunkowym i organizacjom humanitarnym swobodną komunikację pomimo licznych awarii istniejących dotychczas sieci.

W skład zespołu „Ericsson Response” wchodzi stała grupa 140 pracowników firmy. Po wcześniejszym specjalistycznym przeszkoleniu współpracują z różnymi organizacjami humanitarnymi w neutralizowaniu szkód powstałych po przejściu klęsk żywiołowych. Od czasu startu programu w 2000 roku, wolontariusze „Ericsson Response” uczestniczyli w 40 akcjach pomocy w 30 krajach na całym świecie.

W roku 2014 Ericsson połączył siły z International Rescue Committee. Partnerstwo obejmuje wykorzystanie technologii teleinformatycznej i innych usług Ericsson w celu ponownego połączenia rodzin rozdzielonych przez kataklizmy.

W 2013 roku inicjatywy podejmowane przez Ericsson w ramach programu Technology for Good objęły swoim działaniem 2,5 miliona osób. W ubiegłym roku już 4 miliony. Celem firmy na rok 2016 jest dotarcie do 5,5 miliona potrzebujących osób.

Działania prowadzone w ramach Technology for Good są bardzo zróżnicowane, jednak łączy je jeden cel: umożliwienie wszystkim mieszkańcom korzystanie z internetu i nowoczesnej komunikacji. Doskonale to widać na przykładzie działań firmy, zawartych w Sustainability and Corporate Responsibility 2014, opisującym działania CSR prowadzone przez Ericsson w roku 2014.

Ekocenter

Ericsson we współpracy z Coca-Cola Company i niemieckim start-upem Solarkiosk wdraża pilotażowy projekt mający na celu zwiększenie roli technologii teleinformatycznej w rozwoju gospodarczym i społecznym mieszkańców afrykańskich wiosek.

Firma dostarczy szerokopasmowe i mobilne rozwiązania dla Ekocenter, modułowych kiosków, wyglądem przypominających znane z targowisk „szczęki”. Ekocenter prowadzone będą przez kobiety z okolicznych wiosek. Poza zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku, kioski mają być miejscem koncentrującym działania związane m.in z edukacją, opieką zdrowotną, usługami finansowymi.

Ericsson dostarcza rozwiązanie oparte na zasilaniu energią słoneczną, oferując możliwość ładowania telefonów, usługi 3G oraz Ericsson’s TV Anywhere. Pierwsze Ekocenter zostanie uruchomienie już w tym roku w Rwandzie. Jeżeli projekt spełni oczekiwania, zostanie rozszerzony o kolejne lokalizacje w Rwandzie i innych krajach afrykańskich.

Connect To Learn

Jednym z najważniejszych wyzwań przed którymi staje dzisiejszy świat jest umożliwienie wszystkim dostępu do edukacji.

Dlatego Ericsson postanowił razem z Earth Institute of Columbia University i Millennium Promise uruchomić program Connect to Learn, aby ułatwić dostęp do edukacji ponadpodstawowej poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów oraz dostarczanie infrastruktury teleinformatycznej szkołom położonym w najbiedniejszych rejonach świata. Dzisiaj program Connect to Learn działa w 21 krajach, z pomocy skorzystało już ponad 50 tysięcy uczniów.

Raport Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility 2014O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. W 2013 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 227,8 mld SEK. Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk