Transformacja technologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju

Transformacja technologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju

  • Ericsson jest pierwszą firmą teleinformatyczną działającą zgodnie z najnowszymi wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawartymi w dokumencie „UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework
  • Najnowszą platformę radiową, Ericsson Radio System, cechuje 50-procentowy wzrost wydajności energetycznej względem poprzedniej.
  • Działania podejmowane przez firmę pozwoliły na ograniczenie o 10% poziomu śladu węglowego (emisja gazów szklarniowych wyrażona w ekwiwalencie CO2). na pracownika.

Przyszłość zrównoważonego rozwoju nie istnieje bez połączonej z nim transformacji technologicznej – pisze Hans Vestberg – prezes firmy Ericsson we wstępie raportu prezentujacego działania CSR Ericsson w roku 2014.

W najnowszym raporcie Sustainability & Corporate Responsibility Report 2014 – Ericsson podsumowuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które firma prowadziła w 2014 roku na całym świecie.

Raport prezentuje działalność społeczną firmy w trzech obszarach: Odpowiedzialny Biznes, Wpływ na środowisko oraz Komunikacja dla wszystkich.

Pierwsza część raportu poświęcona jest działaniom związanym z respektowaniem praw człowieka w krajach w których Ericsson prowadzi swoją działalność, minimalizacją ryzyka korupcji oraz odpowiedzialnym wykorzystywaniem surowców naturalnych. Ericsson został pierwszą firmą z sektora teleinformatycznego, która postępuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w  „UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework – zbiorze zasad i reguł dotyczącym raportowania przypadków łamania praw człowieka .

Kolejny moduł raportu dotyczy zwiększania efektywności energetycznej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i ochrony środowiska

Trzecia część raportu podsumowuje działania porawdzone na rzecz poprawy infrastruktury technologicznej w krajach słabiej rozwiniętych. Przykładem tych działań jest program ‘Connect to Learn” – działający obecnie w 21 krajach. Program ma na celu wspieranie edukacji nastolatków, głównie w krajach Afryki i Azji Południowej.

Link do raportuWięcej o Ericsson

Ericsson jest siłą napędowa stojącą za Networked Society – światowy lider w obszarze usług technologi komunikacyjnych. Nasza długotrwała relacja z wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi na świecie pozwala ludziom i całym branżom osiągać swój pełen potencjał oraz tworzyć zrównoważoną przyszłość. 

Nasze usługi, oprogramowanie i infrastruktura – zwłaszcza mobilność, szerokopasmowy internet oraz chmura -  services, software and infrastructure – pozwalają branży telekomunikacyjnej i innym sektorom lepiej funkcjonować, zwiększać efektywność, podnosić poziom customer experience i korzystać z nowych możliwości.

Zatrudniamy około 115 000 pracowników i posiadamy klientów w 180 klientów. Łączymy globalną skalę działania z liderowaniem w obszarze technologii i usług. Wspieramy sieci, które łaczą ponad 2,5 mld subskrybentów. Czterdzieści procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Nasze inwestycje w R&D zapewniają nam i naszym klientów pozycję lidera.

Uruchomiona w 1876, firma Ericsson ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. Sprzedaż netto firmy wyniosła w 2014 roku 228,0 mld SEK (33,1 mld USD). Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk