Log in
Your Local Ericsson site

Ericsson i Landmark zbudują inteligentną mikrosieć energetyczną opartą na Internecie rzeczy

26 maja 2017, 10:02Kategorie:Technologia Inne formaty notatki:

  • Firma Ericsson została wybrana przez Landmark do stworzenia infrastruktury komunikacyjnej dla ekosystemu inteligentnej mikrosieci energetycznej Landmark na obszarze Ameryki Północnej.
  • Program obejmuje platformę komunikacyjną Ericsson Zero Site oraz oprogramowanie chmury, rdzenia sieci i IoT.
  • Ericsson zapewni zarządzanie mikrosiecią energetyczną, integrujące komunikację na potrzeby branżowego IoT z zastosowaniami przechowywania energii w akumulatorach i oprogramowaniem sterującym sieci energetycznej

Firma Ericsson (NASDAQ: ERIC) została wybrana przez wiodącą spółkę w branży nieruchomości i infrastruktury, Landmark Dividend LLC, sponsora Landmark Infrastructure Partners LP (NASDAQ: LMRK), do dostarczenia platformy komunikacyjnej Zero Site oraz infrastruktury komunikacyjnej w lokalizacjach w całej Ameryce Północnej. Ericsson dostarczy swoje rozwiązanie Zero Site oraz oprogramowanie chmury, rdzenia, dosyłu i Internetu rzeczy (IoT), realizując innowacyjne scenariusze użytkowe 4G, 5G i IoT w zarządzaniu przemysłową siecią energetyczną.

Realizacja projektu rozpocznie się bezzwłocznie od dostarczenia rozwiązania Ericsson Zero Site, wielofunkcyjnego systemu słupowego opracowanego wspólnie z Philips Lighting. Rozwiązanie Zero Site umożliwi firmie Landmark zagęszczenie swoich aktywów infrastrukturalnych, wygenerowanie przychodów z ich wynajmu oraz oferowanie łączy szerokopasmowych o wysokiej przepustowości na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Ericsson przekaże ponadto swoje oprogramowanie na potrzeby chmury, rdzenia i IoT w celu stworzenia i obsługi sieci Landmark z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego dla przedsiębiorstw oraz oprogramowania użytkowego do zarządzania energią.

Tim Brazy, Dyrektor Generalny Landmark Dividend, powiedział:

– Ponieważ pobór danych nadal rośnie wykładniczo i wciąż obserwujemy szerokie wprowadzanie rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy, rozszerzenie i zagęszczenie istniejącej infrastruktury sieciowej będzie mieć krytyczne znaczenie dla dostawców usług bezprzewodowych. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani partnerstwem z firmą Ericsson, globalnym liderem i innowatorem w dziedzinie platform IoT i Smart City, i cieszymy się, że będziemy dostarczać klientom wysokiej jakości rozwiązania za pośrednictwem naszego ekosystemu mikrosieci energetycznej oraz oferty Ericsson Zero Site.

Eric Boudriau, Dyrektor ds. Przemysłu, Społeczeństwa i Rynku na obszar Ameryki Północnej w firmie Ericsson, powiedział:

– Ten kontrakt to doskonały przykład na to, w jaki sposób dedykowane dla branży scenariusze użycia IoT na styku branż dostarczania mediów i usług telekomunikacyjnych generuje nowe modele biznesowe oraz otwiera nieistniejące wcześniej możliwości na rosnącym rynku odnawialnej energii. Działania przewidziane w kontrakcie są w pełni zgodne ze strategią firmy Ericsson w zakresie rozszerzania naszej działalności na nowe segmenty branżowe przy użyciu istniejących aktywów telekomunikacyjnych i IoT, wykorzystywanych do poprawy warunków życia poprzez orientację na zrównoważony rozwój.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Katarzyna Pąk