Ericsson, Qualcomm i SK Telecom ogłaszają współpracę w zakresie prób systemu 5G NR w celu przyspieszenia wprowadzenia technologii 5G

Ericsson, Qualcomm i SK Telecom ogłaszają współpracę w zakresie prób systemu 5G NR w celu przyspieszenia wprowadzenia technologii 5G

  • Próby będą spełniać wymagania specyfikacji 5G NR 3GPP, globalnego standardu technologii 5G
  • Ekosystem zostanie skierowany w stronę szybkiej i skalowalnej komercjalizacji

Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc. (podmiot zależny Qualcomm Incorporated) i SK Telecom ogłosiły plany dotyczące przeprowadzenia testów interoperacyjności i powietrznych badań terenowych opartych na standardach 5G New Radio (NR) opracowywanych na podstawie specyfikacji 3GPP. Próby te mają na celu skierowanie mobilnego ekosystemu w stronę szybkiej walidacji i komercjalizacji technologii 5G NR w pełnej skali, co umożliwi szybkie uruchomienie komercyjnych sieci opartych na infrastrukturze i urządzeniach 5G NR zgodnych z normą 3GPP Rel-15.

W trakcie prób, firmy zaprezentują nowe technologie 5G NR, wykorzystujące duże przepustowości dostępne w pasmach o większej częstotliwości w celu zwiększenia możliwości sieci i osiągnięcia prędkości rzędu wielu gigabitów na sekundę. Technologie te będą mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia spełnienia rosnących wymagań klientów dotyczących łączności dla nowych, szerokopasmowych klienckich technologii mobilnych, takich jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona i usługi połączone z chmurą. Ponadto, rozpowszechnienie technologii 5G NR może obniżyć jej koszt i ułatwić dostęp domów i firm do usług internetowych wykorzystujących szybkości wielu gigabitów.

W próbach wykorzystana zostanie technologia anteny 3GPP 5G NR Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) z technikami adaptacyjnego tworzenia i śledzenia wiązki w celu zapewnienia solidnej i trwałej szerokopasmowej komunikacji mobilnej w pasmach o wyższej częstotliwości, łącznie ze środowiskami nie gwarantującymi prostej widoczności urządzeń (NLOS) i mobilnością urządzeń. Będzie ona również wykorzystywać skalowane przebiegi na bazie ODM z nową, wszechstronną konstrukcją ramową, które to elementy również stanowią część specyfikacji 5G NR. Oczekuje się, że próby dostarczą cennych informacji dotyczących kwestii związanych z integracją technologii 5G NR w sieciach i urządzeniach mobilnych.

“Podobnie jak miało to miejsce w przypadku sieci 3G i 4G, cieszymy się na współpracę z wiodącymi operatorami i udziałowcami w rynku, takimi jak Ericsson i SK Telecom, która ma przyspieszyć wprowadzenie technologii 5G,” powiedział Matt Grob, zastępca dyrektora generalnego, CTO Qualcomm Technologies, Inc. “Mapa technologii 5G jest niezmiernie skomplikowana, a próby oparte na globalnym standardzie 3GPP 5G, takie jak nasze próby, mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia kontynuowania naszej długiej historii i wiodącej roli w zakresie integracji zaawansowanych technologii bezprzewodowych w urządzeniach charakteryzujących się dokładnym czynnikiem kształtu w celu zapewnienia wprowadzenia sieci 5G do użytku w planowanym terminie.”

“Wraz z szybkim nabieraniem rozpędu przez technologie 5G, uzgodniony na skalę globalną i jednolity standard staje się najważniejszym czynnikiem umożliwiającym wczesną komercjalizację technologii 5G i stworzenie efektywnego ekosystemu wokół niej,” powiedział Alex Jinsung Choi, EVP, CTO, SK Telecom, “Ponieważ 3GPP NR jest globalnym standardem 5G, mamy zaszczyt ogłosić wczesne próby 3GPP NR prowadzone wraz z wiodącymi graczami technologii 5G, firm Ericsson i Qualcomm, wraz z którymi postawiliśmy pierwsze w skali globalne i jakże ważne kroki w poprzednich generacjach przełomowych technologii mobilnych.”

“5G to największa możliwość przed jaką kiedykolwiek stała nasza branża. Umożliwi ona operatorom wejście na nowe rynki i generować nowe strumienie dochodu dzięki radykalnie nowym modelom biznesowym i zastosowaniom", powiedział Ulf Ewaldsson, Senior Vice President, Chief Technology Officer, Ericsson. “Ta ważna współpraca w zakresie prób opartych na standardzie 5G wykaże zgodność z 3GPP i ułatwi szybszą komercjalizację globalnego standardu 3GPP 5G. Na swojej drodze do technologii 5G, firma Ericsson pracuje z wiodącymi operatorami i graczami tego ekosystemu w celu umożliwienia innowacyjnego wykorzystania technologii w skali globalnej."

Testy i próby interoperacyjności które rozpoczną się w Korei w drugiej połowie 2017 roku mają na celu ścisłą współpracę oraz przyspieszenie uzyskania pierwszej specyfikacji 3GPP 5G NR która będzie stanowić część Release 15 – globalnego standardu 5G który będzie wykorzystywać zarówno pasma spektrum częstotliwości poniżej 6 GHz jak i pasma milimetrowe mmWave. Śledzenie specyfikacji 3GPP jest ważne, ponieważ promuje ono zgodność i walidację globalnej normy 5G, skraca czas wymagany do uzyskania urządzeń i infrastruktury zgodnych ze standardem. Będzie ono również prowadzić do uzyskania kompatybilności z przyszłymi wersjami 3GPP 5G NR.O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów. Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy 110 000 pracowników.

Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2015 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 227,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk