Ericsson sygnatariuszem Konsorcjum dla Szerokopasmowej Polski

teaser.jpg

Ericsson sygnatariuszem Konsorcjum dla Szerokopasmowej Polski

Ericsson, Budimex, Telefonia Dialog oraz Netia, to sygnatariusze podpisanego 29 listopada 2011 roku Listu Intencyjnego, którego celem jest m.in. wspólny udział w realizacji projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, takich jak „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” i „Internet dla Mazowsza”.

Pozycja firmy Ericsson na rynku polskim, dowiedziona umiejętnościami zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi stwarza wiarygodną możliwość  realizacji zadań Konsorcjum. 

"Ericsson jako światowy potentat w produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, a jednocześnie doświadczony integrator i dostawca usług jest idealnym partnerem Konsorcjum" - powiedział Staffan Henriksson, prezes firmy Ericsson w Polsce.

W ramach wspólnej inicjatywy, wiodące w swoich branżach firmy: Budimex, Ericsson, Telefonia Dialog i Netia chcą m.in. pomagać w stworzeniu optymalnych rozwiązań (technicznych, finansowych organizacyjnych i prawnych), które mogłyby być wykorzystane przez dysponentów środków publicznych w celu jak najbardziej optymalnego wydatkowania środków publicznych, przy jednoczesnym usuwaniu realnych problemów rynkowych. Za jedną z najistotniejszych kwestii sygnatariusze Listu uważają potrzebę zagwarantowania realnej i trwałej otwartości subsydiowanej infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych operatorów.

Sygnatariusze Listu deklarują również gotowość do uczestniczenia w przetargach na budowę i eksploatację regionalnych sieci szerokopasmowych (szczególnie brane pod uwagę są projekty „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz „Internet dla Mazowsza”). Silną stroną Konsorcjum, podnoszącą wiarygodność realizacji zamierzeń jest szeroka specjalizacja uczestniczących w nim firm. Każdy z członków konsorcjum wnosi do przedsięwzięcia niezbędne doświadczenie oraz potencjał gwarantujący zbudowanie na czas nowych sieci, które byłby przystosowane do aktualnych potrzeb rynku, a przy tym w pełni otwartych i wydajnych.

O planach Konsorcjum będzie m.in mowa podczas Panelu Prezesów, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 11 w ramach VIII Forum Usług Szerokopasmowych w hali  EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

 Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk