Ericsson z drugą edycją rankingu miast najlepiej wykorzystujących teleinformatykę dla dobra mieszkańców

teaser.jpg

Ericsson z drugą edycją rankingu miast najlepiej wykorzystujących teleinformatykę dla dobra mieszkańców

  • Najnowsze opracowanie Networked Society City Index firm Ericsson i Arthur D. Little zawiera listę rankingową miast pod względem wykorzystania teleinformatyki dla dobra mieszkańców
  • Trzy pierwsze miasta na liście, Seul, Singapur i Sztokholm, uwidoczniają korzyści z zaangażowania całej społeczności
  • W pierwszej dziesiątce znalazły się także Londyn, Nowy Jork, Paryż, Los Angeles, Tokio, Szanghaj i Pekin
  • Zastosowania teleinformatyki, takie jak e-administracja i inteligentny transport, mogą poprawić jakość życia obywateli i ułatwić rozwiązanie problemów występujących w środowiskach miejskich

Druga edycja publikacji Networked Society City Index firmy Ericsson zawiera ranking 25 największych miast świata pod względem zdolności do wykorzystywania teleinformatyki dla pożytku społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Miasta zajmujące trzy pierwsze miejsca w rankingu — Seul, Singapur i Sztokholm — dzięki dużym inwestycjom w teleinformatykę zrealizowały z powodzeniem wiele celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Na przykład Singapur dynamicznie wprowadza elektroniczne innowacje w ochronie zdrowia i jest pionierem w zarządzaniu zatorami drogowymi. Natomiast Seul wykorzystuje teleinformatykę w wielu inicjatywach technicznych korzystnych dla środowiska.

Badanie to wykazało również, że kilka miast w krajach BRIC, m.in. Sao Paulo i Delhi, ma obiecujące plany szybkiego zlikwidowania nierówności społeczno-ekonomicznych przez wdrażanie teleinformatyki z udziałem wielu partnerów. W szczególności Sao Paulo otrzymało kilka nagród krajowych i międzynarodowych za programy likwidacji e-wykluczenia. Inicjatywy te zwiększają świadomość potrzeby poprawy umiejętności posługiwania się teleinformatyką oraz jej kluczowego znaczenia dla dalszego rozwoju.

W Delhi podjęto kilka interesujących inicjatyw mających na celu wykorzystanie teleinformatyki dla dobra obywateli. Doskonałym przykładem przedsięwzięcia z udziałem wielu partnerów jest projekt Eko, który umożliwia dokonywanie transakcji finansowych o niewielkiej wartości z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub przez punkty sprzedaży detalicznej. Eko obsługuje ponad 1,3 mln klientów i przetworzył już 500 mln dolarów w postaci mikrodepozytów, płatności i przekazów. W Dehli klienci mają dostęp do podstawowych usług finansowych, na przykład mogą je wykorzystywać w działalności jako przedsiębiorcy lub do otrzymywania wynagrodzenia za pracę.

Wzrost PKB na głowę jest często utożsamiany z rosnącą konsumpcją, a w konsekwencji z większym wpływem na środowisko naturalne spowodowanym na przykład przez zwiększenie emisji CO2. Część środowiskowa opracowania pokazuje, jak teleinformatyka może być wykorzystana do oddzielenia wzrostu PKB i emisji CO2. Miasto o wysokim PKB może dzięki teleinformatyce zmniejszyć poziom konsumpcji wprowadzając na przykład inteligentny system komunikacji podmiejskiej. Miasto w kraju rozwijającym się może wybrać bardziej zrównoważoną ścieżkę rozwoju uzyskując usługi tego samego rodzaju, ale w formie wirtualnej (w odróżnieniu od produktów fizycznych).

„Bardzo ważne jest przeanalizowanie perspektywy poszczególnych obywateli" — powiedział Patrik Regårdh z Laboratorium społeczeństwa sieciowego (Networked Society Lab) firmy Ericsson. „W miastach odnoszących sukcesy jest dużo ciekawych pomysłów, kapitału i utalentowanych ludzi. Utrzymanie tej atrakcyjności wymaga stałego postępu ekonomicznego, a także społecznego i w obszarze ochrony środowiska”.

Nowy raport analizuje korzyści, jakie teleinformatyka przyniosła w różnych miastach i obszarach, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska i efektywność, a także interakcje obywateli z teleinformatyką.

„Gdy ludzie mają zaspokojone najbardziej podstawowe potrzeby, zaczynają się interesować innymi sprawami, na przykład zrównoważonym stylem życia, dostępem do kultury, dobrym transportem, ułatwieniami w zawieraniu transakcji, dobrą ochroną zdrowia — zwłaszcza w starszym wieku — a także możliwością samorealizacji przez podnoszenie wykształcenia i czystością środowiska w mieście” — powiedział Erik Almqvist, dyrektor firmy Arthur D. Little. „Teleinformatyka może poprawić jakość życia w wielu z tych dziedzin, a sama możliwość łączenia się w dowolnym miejscu i czasie jest coraz powszechniej uważana za podstawowe prawo obywatelskie”.

Networked Society City Index jest narzędziem, które umożliwia władzom miejskim i osobom podejmującym decyzje monitorowanie położenia i postępów miast na krzywej rozwoju teleinformatyki. Ranking ten powinien być traktowany raczej jako punkt wyjścia do otwartego dialogu, a nie ostatnie słowo w dyskusji o możliwościach osiągania przez miasta postępów finansowych, społecznych i środowiskowych. 

Ranking Networked Society City Index — opracowany na podstawie wspólnego badania przeprowadzonego przez firmę Ericsson i specjalizującą się w konsultacjach w dziedzinie zarządzania firmę Arthur D. Little – składa się trzech raportów, które klasyfikują 25 największych miast świata pod względem zdolności do wykorzystania rozwoju teleinformatyki dla dobra obywateli i firm. W raportach tych zostały wykorzystane informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z różnych źródeł, między innymi zarządów i rad miast. 

Po więcej informacji na temat rankingu zapraszamy TUTAJ.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolskaKontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk