Forum NEST łączy aspiracje edukacyjne i komunikacyjne

Forum NEST łączy aspiracje edukacyjne i komunikacyjne

  • Dostęp do szerokopasmowego Internetu umożliwi naukę większej liczbie ludzi
  • Komunikacja szerokopasmowa pozwala stosować nowe metody nauczania i uczenia się
  • Kluczowe znaczenie ma współpraca obejmująca sektory publiczny i prywatny

W Hongkongu zakończyło się zorganizowane przez firmę Ericsson forum społeczeństwa sieciowego (Networked Society Forum — NEST), które zainspirowało przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego do umieszczenia edukacji na liście światowych priorytetów.

Uczestnicy forum NEST określili najważniejsze obszary dalszej współpracy mającej na celu stworzenie takich warunków, aby nauka była dostępna wszędzie i dla wszystkich. W czasie tego dwudniowego spotkania omawiano między innymi metody nauczania i uczenia się w społeczeństwie połączonym siecią oraz znaczenie teleinformatyki w tych procesach.

Ważną rolą teleinformatyki jest na przykład łączenie ponad granicami geograficznymi i kulturowymi.
Sir Harold Kroto, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jeden z liderów dyskusji na forum, powiedział: 

„Powinniśmy starać się zaszczepić pomysły mądrych nauczycieli we wszystkich szkołach”.

Dostęp, komunikacja szerokopasmowa i współpraca były najczęściej omawianymi tematami. Inny lider dyskusji, Jeffrey Sachs, dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, opowiedział o swoich obserwacjach dotyczących zmian mobilności ludzi w Afryce. Jednak jego zdaniem wyzwania w edukacji mają charakter uniwersalny.

„Na Uniwersytecie Columbia co tydzień włączamy ekran i organizujemy wideokonferencję z równoczesnym udziałem 20 kampusów — mamy globalną klasę".

Również liderzy branży brali aktywny udział w dyskusji o przyszłych zastosowaniach telekomunikacji.
Jon Eddy Abdullah, dyrektor generalny Total Access Communication w Tajlandii, powiedział:

„Pracowaliśmy przez całe lata, aby dać ludziom do rąk telefony komórkowe. Już niemal osiągnęliśmy ten cel — penetracja w niektórych krajach sięga 100%. Niektórzy uważają, że to wszystko, co telekomunikacja mogła zrobić. Tak jednak nie jest. Mamy wielką szansę, aby pomóc innym branżom w wykorzystaniu tej technologii w dobrych celach”.

Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson, powiedział, że są już wyniki tego spotkania. „Ważnym efektem naszej dyskusji jest to, że obniżyliśmy bariery. Myślę, że po tym weekendzie specjaliści z ośrodków akademickich i sektora publicznego oraz nasi koledzy z branży są sobie bliżsi, lepiej rozumieją wyzwania i możliwości, jakie przed nami stoją”.

„Powinniśmy jak najszybciej zacząć dzielić się doświadczeniami. Musimy opracowywać i upowszechniać przykłady pokazujące, w jaki sposób komunikacja szerokopasmowa zmienia edukację na świecie. Natychmiast przystąpimy do zbierania tych przykładów" — powiedział Vestberg.

„Potrzebujemy lepszych wskaźników opisujących silne powiązania między edukacją i teleinformatyką. W przeszłości mierzyliśmy wpływ telekomunikacji na PKB i poziom zatrudnienia. Wspólnie z Jeffreyem Sachsem, dyrektorem Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, zaczniemy pracować nad przygotowaniem odpowiednich metod i wskaźników. Umożliwi to wykorzystanie technologii do zwrócenia większej uwagi polityków na edukację” — powiedział Vestberg.

Ericsson zamierza zwiększyć zasięg tej debaty przez inicjowanie dalszych dyskusji publicznych i prywatnych na ten temat, również na poziomie regionalnym.

Pełną listę liderów i najważniejszych uczestników dyskusji na forum NEST oraz zdjęcia i materiały wideo, a także więcej informacji o omawianych tematach, można znaleźć pod adresem www.nestforum.org

O firmie Ericsson 

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland 

www.youtube.com/ericssonpolska 

www.facebook.com/ericssonpolskaKontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk