Do roku 2016 ilość danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych wzrośnie 10-krotnie

teaser.jpg

Do roku 2016 ilość danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych wzrośnie 10-krotnie

  • Zdaniem firmy Ericsson illość danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych wzrośnie 10-krotnie w latach 2011–2016, głównie z powodu coraz powszechniejszego oglądania na takich urządzeniach filmów udostępnianych w Internecie.
  • W ciągu minionego roku liczba klientów korzystających z mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosła o 60%. Do końca roku 2016 spodziewany jest wzrost tej liczny z obecnych 900 milionów do niemal 5 miliardów.
  • Według przewidywań w roku 2016 za 60 procent danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych odpowiadać będą ludzie mieszkający na mniej niż 1 procencie powierzchni wszystkich kontynentów.

Firma Ericsson prognozuje w swoim nowym raporcie na temat ruchu i danych rynkowych, który zawiera analizy obserwowanych aktualnie tendencji, 10-krotny wzrost ilości danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych do roku 2016. Raport bazuje na pomiarach wykonanych przez firmę Ericsson w ostatnich kilku latach w sieciach funkcjonujących we wszystkich częściach świata.

„Ericsson dokonuje wielu różnych pomiarów w celu monitorowania swoistego pulsu usieciowionego społeczeństwa” — powiedział Johan Wiberg, szef działu sieci w firmie Ericsson. „Wyniki tych pomiarów wykorzystujemy przy projektowaniu naszych produktów i planowaniu sieci. Ten raport zawiera pewien wycinek wyników, które — zestawione ze sobą — wyraźnie pokazują, że coraz więcej ludzi i firm korzysta z łączności mobilnej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz rozwiązań »chmurowych«”.

Według raportu liczba abonamentów na szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu sięgnie niemal 5 miliardów w roku 2016 (na koniec roku bieżącego przewiduje się, że takich abonamentów będzie ok. 900 milionów). Odpowiada to corocznemu wzrostowi o 60 procent — analogicznemu do wzrostu ilości danych przesyłanych za pomocą smartfonów. W samym roku 2011 spodziewane jest potrojenie ruchu generowanego przez smartfony.

We wszystkich klasach urządzeń za generowanie ruchu w sieci odpowiadać będzie przede wszystkim dostęp do Internetu. Sam ruch ma rosnąć w latach 2011–2016 o niemal 60 procent rocznie, głównie wskutek coraz większego zainteresowania filmami udostępnianymi w Internecie.

Inne ważne informacje zawarte w raporcie:

Do roku 2016 ponad 30 procent populacji świata będzie mieszkać na obszarach wielkomiejskich i miejskich o gęstości zaludnienia przekraczającej 1000 osób na km2. Te obszary stanowią mniej niż 1 procent powierzchni wszystkich kontynentów, a jednak będą odpowiadać za 60 procent danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych.

Mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu, premiery nowych smartfonów oraz coraz to nowe aplikacje będą napędzać dalszy wzrost ilości przesyłanych danych. Jednocześnie smartfony będą coraz szerzej wykorzystywane we wszystkich regionach świata. Ericsson przewiduje, że ruch generowany przez zaawansowane smartfony zwiększy się do roku 2016 12-krotnie i z grubsza zrówna się z ruchem generowanym przez komputery stacjonarne.

Obecność firmy Ericsson w ponad 180 krajach i obsługiwanie ponad 1000 sieci umożliwia firmie dokładne mierzenie ilości danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych oraz ilości rozmów głosowych. Uzyskane wyniki stanowią reprezentatywną próbę do obliczenia całkowitego ruchu w sieciach 2G, 3G i 4G na całym świecie.

O firmie Ericsson 

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland 

www.youtube.com/ericssonpolska 

www.facebook.com/ericssonpolska
Kontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk