Firmy z branży ICT odgrywają istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla

Firmy z branży ICT odgrywają istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla

Na konferencji COP 16 w Cancun została przygotowana Deklaracja z Guadalajary, w której kładzie się nacisk na ochronę klimatu przez wprowadzanie rozwiązań teleinformatycznych zmniejszających emisję dwutlenku węgla.

Na targach w Cancun, pod przewodnictwem rządu Meksyku, odbyło się spotkanie ministrów i dyrektorów firm, na którym zaprezentowano i przedyskutowano „Deklarację z Guadalajary w sprawie rozwiązań teleinformatycznych prowadzących do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla" (Guadalajara ICT Declaration for Transformative Low Carbon Solutions). Było ono powiązane z 16. Konferencją Stron, na której toczą się negocjacje w sprawie globalnej zmiany klimatu. Deklarację popiera ponad 40 firm i instytucji z przeszło 20 krajów, o łącznych obrotach przekraczających 1 bilion USD (2009). W ślad za deklaracją zostanie powołana publiczno-prywatna grupa robocza zajmująca się rozwiązaniami teleinformatycznych prowadzących do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla. Będzie ona działać aż do konferencji COP 17.

Dotychczas negocjacje klimatyczne koncentrowały się na sektorach emitujących duże ilości dwutlenku węgla, a za największy problem uważano przemysł. Deklaracja powstaje, ponieważ  wiele firm, które mają rozwiązania problemu zmiany klimatu, chce, aby ich głos był słyszany. Przedstawiciele branży spotkali się z myślą o jej opracowaniu po konferencji COP 15. „Deklaracja spotkała się z dużym zainteresowaniem na całym świecie — codziennie podpisują się pod nią kolejne firmy” — mówi Luis Neves, przewodniczący Global e-sustainability Initiative (GeSI), który wraz z innymi firmami członkowskimi kierował pracami nad deklaracją. Deklaracja powołuje się na wcześniejsze opracowanie (raport Smart2020) wskazujące, że technologie teleinformatyczne mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 15% do 2020 r.

„Uważamy za ważne uświadomienie sobie, że produkty i usługi sektora rozwiązań, takiego jak teleinformatyka, mogą ułatwić transformację prowadzącą do zmniejszenia emisji CO2 i złagodzenia zmian klimatu” — powiedział ambasador Meksyku Luis Alfonso de Alba, specjalny przedstawiciel ds. zmiany klimatu. „Te firmy odegrają ważną rolę wprowadzając innowacje i tworząc stanowiska pracy w proekologicznej gospodarce. Poparcie powołania publiczno-prywatnej grupy roboczej zajmującej się rozwiązaniami teleinformatycznymi prowadzącymi do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla wynika w naturalny sposób z dyskusji publiczno-prywatnych, którym Meksyk patronował w okresie przygotowań do COP 16. W ciągu 2010 roku Meksyk współpracował z branżą teleinformatyczną i jest bardzo zadowolony z tego ważnego wyniku”.

„Ericsson zdecydowanie popiera powołanie publiczno-prywatnej grupy roboczej zajmującej się rozwiązaniami teleinformatycznymi prowadzącymi do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla i gratuluje rządowi Meksyku jego przywódczej roli w podjęciu tego historycznego kroku” — powiedział Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson. „Aby odpowiednio wykorzystać infrastrukturę szerokopasmową, która jest budowana na całym świecie, potrzebujemy wsparcia politycznego. Ułatwi nam ono przyspieszenie wdrażania rozwiązań prowadzących do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla w takich obszarach, jak transport, usługi użyteczności publicznej, łączność i ochrona zdrowia, oraz poprawianie jakości życia dzięki bardziej zrównoważonemu rozwojowi całych społeczeństw.  Rozwiązania teleinformatyczne są wyjątkowe, ponieważ mogą z nich korzystać wszystkie kraje. Jest to dobre zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki”.

„Popieranie firm, które oferują rozwiązania zmniejszające emisję dwutlenku węgla, a także pomagają zmniejszyć biedę i wprowadzają postęp techniczny, jest bardzo ważne. Zamierzamy dołączyć do tej publiczno-prywatnej grupy roboczej i wykorzystać efekty jej pracy w przygotowaniach do COP 17” — powiedziała Edna Molewa, minister ds. zasobów wodnych i środowiska RPA.

Georg Kell, dyrektor wykonawczy UN Global Compact, powiedział: „Technologia, a zwłaszcza teleinformatyka, ma ogromne możliwości wpływania na ekologiczny, zrównoważony rozwój. Już obecnie jest wiele inteligentnych rozwiązań, które pokazują, że można zrobić więcej mniejszym kosztem. Teraz potrzebne są zachęty, które spowodują szybkie upowszechnienie takich rozwiązań”.

„Teleinformatyka odgrywa ważną rolę w szybkim rozwoju gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej. Jednak ze względu na wrażliwość naszego regionu na skutki zmiany klimatu oraz plany Indonezji dotyczące zmniejszenia krajowej emisji dwutlenku węgla nasz przemysł także powinien opracowywać rozwiązania umożliwiające łagodzenie tych zmian i dostosowanie się, a jednocześnie stymulujące rozwój. Bakrie Telecom zmierza przeanalizować rolę, jaką teleinformatyka może odegrać w realizacji tych celów i z zadowoleniem wita powstanie publiczno-prywatnej grupy roboczej zajmującej się rozwiązaniami teleinformatycznymi prowadzącymi do transformacji zmniejszającej emisję dwutlenku węgla" — powiedział Anindya Bakrie, dyrektor generalny Bakrie Telecom.

„Jeżeli chcemy osiągnąć skuteczne globalne porozumienie w sprawie ochrony klimatu, musimy brać pod uwagę sojusze podmiotów publicznych i prywatnych. Teleinformatyka może być stymulatorem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki przez zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów w prawie wszystkich branżach. Może ona wypromować nowe modele biznesowe tworzące nowe możliwości. Dlatego sojusze ze wszystkimi partnerami — firmami czy instytucjami publicznymi — są dzisiaj pilnie potrzebne” — powiedział René Obermann, dyrektor generalny Deutsche Telekom.

Pierwsze spotkanie, w celu opracowania bardziej szczegółowego planu pracy oraz uzgodnienia podziału ról i zakresów odpowiedzialności, odbędzie się w RPA na początku 2011 r.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 75 000 pracowników. W 2009 r. uzyskała przychody w wysokości 206.5 mld SEK (27,1 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.ericsson.com/pl

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpoland

Deklarację z Guadalajary można zobaczyć tutaj: http://hugin.info/1061/R/1470622/407534.pdfKontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk