Ericsson promuje na konferencji w Cancun rozwiązania teleinformatyczne zmniejszające emisję Co2

teaser.jpg

Ericsson promuje na konferencji w Cancun rozwiązania teleinformatyczne zmniejszające emisję Co2

  • Na Targach rozwiązań ekologicznych (Green Solutions Fair) przy COP16 w Meksyku, w powiązaniu z Konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu, Ericsson pokaże, w jaki sposób sieci szerokopasmowe tworzą podstawy ekologicznej gospodarki XXI wieku.
  • Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson, weźmie udział w dyskusji panelowej dyrektorów firm i ministrów, aby podkreślić znaczenie teleinformatyki w rozwiązywaniu problemu zmiany klimatu.
  • Vestberg będzie uczestniczyć w panelu będąc w Szwecji, za pośrednictwem systemu Telepresence, aby udowodnić, że teleinformatyka może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

W dniach od 29 listopada do 10 grudnia światowi liderzy spotykają się w Cancun w Meksyku na szesnastej konferencji stron (Conference of the Parties — COP 16), aby wziąć udział w negocjacjach na temat globalnej zmiany klimatu.

Dotychczas w negocjacjach klimatycznych skupiano się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu emisji wtedy gdy on już wystąpił. W tym roku firma Ericsson aktywnie uczestniczy w dyskusjach w Cancun w celu promowania rozwiązań teleinformatycznych, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania emisji CO2.

Firma Ericsson od sześciu miesięcy współpracuje z rządem Meksyku i partnerami z branży, aby przedstawić te informacje światowym liderom i uczestnikom negocjacji klimatycznych w Cancun. Pierwszym krokiem ma być zwiększenie świadomości, co rozwiązania teleinformatyczne mogą zrobić dla zwiększenia sprawności energetycznej we wszystkich sektorach społeczeństwa.

Pani Christiana Figueres z Kostaryki, która w tym roku objęła stanowisko sekretarza wykonawczego Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (organu, który organizuje rozmowy), powiedziała w tym tygodniu w wywiadzie dla dziennika New York Times: „Negocjacje wielostronne, takie jak ta, dotyczą nie tylko rozwiązywania problemów ekologicznych, lecz także zmiany wzorców ekonomicznych i struktury gospodarki, z którą mamy do czynienia od dziesiątków lat”.

Sektor teleinformatyczny może ułatwić wprowadzenie niezbędnych zmian. Promowanie innowacji teleinformatycznych nie tylko przyniesie korzyści dla środowiska, lecz także zwiększy produktywność i obniży koszty. Na przykład, gdyby mobilne usługi szerokopasmowe miały spowodować podobnie radykalny wzrost produktywności, jak mobilne usługi głosowe, mogłoby to zwiększyć globalny produkt brutto o trzy do czterech procent, a jednocześnie udostępnić całą gamę usług i rozwiązań zmniejszających problem zmiany klimatu.

Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson, mówi: „Wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych we wszystkich sektorach społeczeństwa umożliwia zmianę kierunku dyskusji o zmianie klimatu. Zamiast skupiać się tylko na zmniejszaniu emisji możemy spojrzeć w przyszłość i zacząć wprowadzanie zmian w naszych sposobach działania. Potrzebna jest transformacja na wielką skalę i przejście z infrastruktury fizycznej na informatyczną". Dzisiejsze magistrale szerokopasmowe to autostrady przyszłości.

Na konferencji COP 16 firma Ericsson podejmie szereg ważnych działań mających na celu zwiększenie świadomości wśród światowych liderów, rządów i organizacji pozarządowych oraz w różnych branżach, jak ważną rolę może odegrać teleinformatyka, a także zaoferuje przedstawienie zaleceń dotyczących najefektywniejszych zastosowań teleinformatyki w różnych sektorach społeczeństwa.

Na konferencji COP 16 Ericsson skoncentruje się na przedstawieniu, w jaki sposób innowacje teleinformatyczne mogą zwiększyć sprawność energetyczną we wszystkich sektorach społeczeństwa, w tym ogólnie w działalności biznesowej, a także w takich obszarach, jak transport, usługi użyteczności publicznej, edukacja i ochrona zdrowia. Dobrym przykładem współpracy z władzami miejskimi i wdrożenia pewnych rozwiązań teleinformatycznych jest zaangażowanie firmy Ericsson w projekt Stockholm Royal Seaport (jest to projekt zrównoważonego rozwoju miasta, który ma na celu uwolnienie się od paliw kopalnych do 2030 r. i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do mniej niż 1,5 tony na osobę do 2020 r.).

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 75 000 pracowników. W 2009 r. uzyskała przychody w wysokości 206.5 mld SEK (27,1 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.ericsson.com/pl

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolandKontakt dla mediów

Head of Marketing & Communications

Katarzyna Pąk